Deutsch

WŁĄCZ SIĘ DO GRY

Dobra reklama jest niezbędnym krokiem na drodze do sukcesu firmy. Światło przyciąga uwagę odbiorców i ulatwia zapamiętanie logo, nazwy, tym samym zwiększając skuteczność przekazu. Z tego powodu zarówno mali przedsiębiorcy, jak i międzynarodowe sieci decydują się na reklamę świetlną.

lub skorzystaj z formularza kontaktowego

WYBIERZ FORMĘ SWOJEJ REKLAMY

NEON-LIGHT oferuje szerokie spektrum reklam świetlnych i innych rozwiązań reklamowych bazujących na zaawansowanych technologiach, odznaczających się wysoką estetyką oraz spełniających normy jakości i bezpieczeństwa. Wykonane z certyfikowanych materiałów zapewniają długą, bezawaryjną eksploatację, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Wybierz formę reklamy odpowiadającą Twoim potrzebom:

 

Przestrzenne litery i loga

 

Litery blokowe

 

Systemy informacyjne

 

Kasetony, szyldy, otoki

 

Pylony, totemy, wieże i inne konstrukcje

 

Reklama wielkoformatowa z elastycznym licem

DLACZEGO NEON-LIGHT?

Nasza firma jest renomowanym producentem reklam świetlnych świadczącym usługi na terenie Europy Zachodniej i Polski. Ogromne doświadczenie wpływa na zadowolenie klienta. Sukces NEON-LIGHT jest wynikiem kierowania się takimi wartościami, jak: wysokie standardy jakości skutkujące satysfakcją klienta, technologiczne know-how, znajomość branży reklamowej, troska o środowisko naturalne, wysokie kwalifikacje zawodowe i kompetencje pracowników, praca zespołowa.

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA LED

Z CZEGO WYNIKA SATYSFAKCJA KLIENTÓW?

Zadowolenie klientów z usług NEON-LIGHT wynika z wysokiej jakości produktów, dogodnych terminów realizacji oraz kompleksowej obsługi od etapu planowania, przez projektowanie, realizację, aż po montaż i serwis.

OBSŁUGA OD A DO Z

Kompleksowe, profesjonalne usługi doradcze, projektowe, produkcyjne, logistyczne, montażowe oraz serwis.

OPTYMALNE ROZWIĄZANIA

Doradztwo w doborze optymalnych rozwiązań od strony graficznej, technicznej, eksploatacyjnej, terminowej i budżetowej.

OSZCZĘDNA EKSPLOATACJA

Proekologiczna, zaawansowana technologia i certyfikowane materiały zapewniające bezawaryjną, oszczędną, długoletnią eksploatację.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Wzmocnienie konkurencyjności firmy NEONLIGHT poprzez zakup innowacyjnych urządzeń” mająca na celu biznesowe wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu poprzez poprawę konkurencyjności firmy NEONLIGHT, poprawę stanu środowiska naturalnego oraz aktywizację osób z grup defaworyzowanych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

PRZEWIDYWANE WYNIKI OPERACJI:

  • wzrost liczby miejsc pracy w zakładzie o 3 pełne etaty, w tym zatrudnienie 1 osoby z grup defaworyzowanych wg. LGD między Odrą a Bobrem (tj. osoby poniżej 30 roku życia, osoby po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne),
  • zaimplementowanie w zakładzie technologii cyfrowego frezowania i wyginania blach (aluminiowych i innych) oraz pleksi na potrzeby wykonywanych reklamowych struktur przestrzennych (3D),
  • wprowadzenie ekologicznego pomocniczego źródła energii elektrycznej na potrzeby nowego ciągu maszyn,
  • wzrost przychodów firmy z prowadzonej działalności produkcyjnej,
  • umocnienie pozycji firmy w sektorze reklam świetlnych i banerów reklamowych na obszarze LGD i woj. lubuskiego oraz na JRE.